IN FIRST SIGHT
- en tät dialog mellan koreografi och måleri

Det första intrycket är en myllrande yta av händelser. Ljud, ljus, färger, former och rörelser möter medvetandet. I den första anblicken, innan upplevelsen blir till en tolkning, en berättelse, ett sammanhang, finns bara den nakna direkta erfarenheten av nuet.

Verket In first sight är en dialog mellan måleri och koreografi som håller sig kvar i den första anblicken. På två vita ytor fångar konstnären Gulliermo Allende och koreografen Ulrika Wedin en upplevelse, ögonblicket innan den tolkas och konceptualiseras.

I den fortfarande abstrakta upplevelsen arbetar sig koreografin ner genom ögonblickets lager, precis som målningarna ovanför duetten består av lager på lager av färg.

In first sight utspelar sig i ett poetiskt och associativt nu, en värld av uttryck som kommunicerar under ytan av den intellektuella och rationella förståelsen. Som betraktare bjuds vi in till ögonblicket och blir medskapare i det vibrerande nuet, oavsett tidigare erfarenhet av abstrakt måleri och samtida dans.

Koreografi, måleri och musik tvinnas samman till en tät upplevelse, stillsam och intensiv på en och samma gång.

 

Koreografi: Ulrika Wedin

Dans: Ulrika Wedin och Hervor Sjöstrand

Måleri och Scenografi: Guillermo Allende

Musik: Jamie Fawcus

Längd: ca. 20 min

 

För mer info se:

www.ulrikawedin.com

www.allende.eu

www.jamiefawcus.com

 

 

TRAILER

 

PRESS FOTO
Foto©: Guillermo Allende

 

 

Ulrika Wedin
073-9844194
ulrika@rymden.com

 

 

IN FIRST SIGHT© 2016

.

item18