Resonant Spaces

​

– ett experimentellt musik- och dansprojekt som utforskar forntidens magi och ritualer i en ny kontext.

​

Med Resonant Spaces vill vi skapa en upplevelse som förenar forntidens mystik med modern performance, som utgår från verkliga akustiska egenskaper i förhistoriska helgedomar och tempel men som ges en ny tolkning i en installation där musiker och dansare samspelar för att ge en nutida publik en känsla av samhörighet med det förflutna och en inspirerande förundran över det fantastiska och eviga i mänsklighetens skapande processer.

​

Medverkande Tonsättaren och musikern Jaime Fawcus och koregrafen och dansaren Ultika Wedin.

​

Uruppförande 15 oktober 2014 Kulturhuset, Stora scenen, Bollnäs

​

För mer information om Jamie Fawcus se: www.jaimefawcus.com