Beginnings & Endings


Wabi sabi month - Online retreat 31 days of may by Red Ladder Studio 2020


Beginnings & Endings är ett videoverk i tre delar där en figur i orange arbetsoverall undersöker begreppen förgänglighet, lidande och ickesubstans, tomhet. I filmerna förvandlas skogen och staden till kulisser för figurens ivriga letande, grävande och stillsamma sökande efter något slags svar omkring dessa tillstånd. De tre korta filmerna har varsin titel som utgår ifrån vad som undersöks; 1. Beginnings and endings - Looking for Impermanence 2. Working on relaxation to cope with what is (dukka, suffering) 3. Looking for myself, disappearing in nature (emptiness) Water, compost, clay and dirt blow through me. 


Man kan säga att vår existens kännetecknas av de tre faktorerna; förgänglighet, lidande och ickesubstans, tomhet. Något som vi alla på olika sätt erfar. Ibland högst påträngande, ibland uttryckt i periferin, totalt bortglömt. Det kan tyckas ödesmättat och alldeles för sorgligt att betrakta dessa teman, men om man tittar lite närmare kan man ofta finna något vackert och rörande i en detalj eller en oförväntad situation – i det som för stunden kan upplevas överväldigande svårt kan det plötsligt smyga sig in i en försiktig lättnad.


De tre korta filmerna skapades under våren 2020 för en internationell online event skapad av Red Ladder Studio www.redladderstudio.com som en effekt av Corona pandemin.

Informationssblad